Q: เลนส์ Polarized คืออะไร ??

A: เลนส์ Polarized คือเลนส์ที่เคลือบ multi coat สีน้ำเงินอมม่วง ช่วยลดแสงจ้าที่ตกกระทบกับวัตถุมันวาว เช่น กระจก, ผิวน้ำ สะท้อนเข้ามายังสายตา คล้ายกับลักษณะการตัดแสง การทำงานคล้ายกับ filterเลนส์กล้องถ่ายรูป ช่วยป้องกันจากรังสีที่ก่อให้เกิดอันตรายกับตา

เช่น เวลามีรถยนต์สวนมาจะเห็นแสงที่สะท้อนกระจก แต่ถ้าใส่เลนส์ Polarized นี้จะช่วยลดแสงสะท้อนที่มาจากกระจกนี้ หรือ เวลาเราไปตกปลาตอนเที่ยงมองลงไปในสระจะไม่เห็นปลา เพราะแสงสะท้อน แต่ถ้าใส่เลนส์ที่เป็น Polarized จะทำให้ลดแสงสะท้อนอันนั้นทำให้เราเห็นตัวปลาชัดเจน และ น้ำใสขึ้น

** ด้วยคุณสมบัติเลนส์ polarizedนี้ ทำให้เลนส์โพลาไรซ์นี้ มีราคาสูงกว่าเลนส์ปกติ ค่ะ **

เลนส์ Polarized


" เลนส์ Polarized เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ราคาแพงกว่าเลนส์ปกติ  แต่ให้สิ่งที่ดีกับดวงตาอย่างประเมินค่ามิได้ค่ะ "