วิธีการตั้งเวลา และปรับสาย ของนาฬิกา Nixon รุ่น Re-Run รุ่นยอดนิยม ลูกค้าสามารถปรับสายได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ ไม่ต้องไปที่ร้านนาฬิกาเพื่อตัดสายออก โดยวิธีการปรับสายนาฬิกา และตั้งเวลาวันที่ ของนาฬิกา Nixon Re-Run มีขั้นตอน และวิธีการง่ายๆ ดังต่อไปนี้จ้าา

วิธีตั้งเวลาและวันที่ นาฬิกา Nixon

วิธีการตั้งเวลาและวันที่ นาฬิกา nixon รุ่น re-run

1. กดปุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นปุ่มไฟ ค้างไว้ ประมาณ 3 วินาที

2. หน้าจอนาฬิกดิจิตอล ตำแหน่งที่ 3 จะกระพริบ

3. กดปุ่มที่ 2 เพื่อตั้งเวลาและวันที่ โดยลำดับการตั้งค่า จะเริ่มจาก ระบบเวลา 12/24 > วินาที > นาที > ชั่วโมง > วัน > วันที่ > เดือน > ปี คศ. ตามลำดับค่ะ

วิธีการปรับสาย นาฬิกา nixon รุ่น re-run

1. ใช้ไขควงปากแบน งัดคัวล็อคสายนาฬิกา ที่ตำแหน่งลูกศร ให้เปิดออก ตามภาพที่ 1

2. ปรับตัวล็อคสายนาฬิกา แล้วปิดตัวล็อค ตามความยาวที่เหมาะสมกับข้อมือของเรา ตามภาพที่ 2

วิธีปรับสาย นาฬิกา Nixon

วิธีปรับสาย นาฬิกา Nixon